نوشته‌ها

اجاره خودرو ارزان تک سیر تهران اجاره اتومبیل اجاره خودرو هیوندا

تهران اجاره اتومبیل

تهران اجاره اتومبیل

تهران اجاره اتومبیل و قشم

موسسه اجاره ماشین تک سیر نزدیک به یک دهه است که استارت رنت اتومبیل را در کشور ما ایران زده است

و از این رو از قدیمی ترین و با تجربه ترین ها در این عرصه می باشد

برای یک سفر اسوده و خاطره انگیز  داشته باشیم

استفاده از خودرو جا به جا شدن به مکان های دیگر بهترین راه می باشد

تک سیر در تهران و قشم انواع ماشین را دارا است

خودرو کرایه ای ماشین کرایه ای اتومبیل کرایه ای
خودرو اجاره ای ماشین اجاره ای اتومبیل اجاره ای
اجاره خودرو با راننده اجاره خودرو بدون راننده

ثبت آگهی اینترنتی

 

اجاره خودرو تهران تک سیر لیست قیمت اجاره خودرو

لیست قیمت اجاره خودرو

لیست قیمت اجاره خودرو

قیمت اجاره ماشین

اجاره ماشین تک سیر کرایه ماشین

لیست قیمت اجاره خودرو

مازراتی کواتروپورته برای کرایه

روزانه: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

هفتگی: ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۱۵۰/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پورشه پانامرا برای اجاره

روزانه: ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳۶/۴۰۰/۰۰۰تومان

ماهانه: ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۵۰/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰LI برای کرایه

روزانه: ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۶۰/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و X6

روزانه: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳۰/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بنز S500

روزانه: ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲۵/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰ ۲۰۱۷

روزانه: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳۰/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بنز E250

روزانه: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۱۷/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۲۸i

روزانه: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۱۵/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۲۰

روزانه: ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۷/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز ۲۰۱۳

روزانه: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲۵/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز ۲۰۱۰

 روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان

  ماهانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

لکسوس NX 2016

روزانه: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۹/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

رنو کلیوس

روزانه:۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۵/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تویوتا پرادو ۲ درب

روزانه: ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۵/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هیوندا سانتافهnew

روزانه: ۶۵۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۷۰۰/۰۰۰ تومان

fj cruiser

روزانه: ۳/۰۰۰/۰۰۰

هفتگی:۱۷/۵۰۰/۰۰۰

ماهانه: ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۱۳/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اسپورتیج ۲۰۱۷

روزانه: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۴/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

هیوندا توسان۲۰۱۷

روزانه: ۸۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۸۰۰/۰۰۰ تومان

لیست قیمت اجاره خودرو

تویوتا پرادو ۴ درب برای کرایه

روزانه: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۴/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هیوندا النترا برای اجاره

روزانه: ۵۵۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲/۳۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۵۵۰/۰۰۰ تومان

کیا اسپورتیج NEW

روزانه: ۶۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۶۰۰/۰۰۰ تومان

کیا اپتیما NEW

روزانه: ۸۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۳/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۸۰۰/۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶

روزانه: ۲۳۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۷۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۳۰۰/۰۰۰ تومان

تویوتا کمری NEW

روزانه: ۶۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲/۵۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۶۰۰/۰۰۰ تومان

هیوندا سوناتا Yf

روزانه: ۵۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۵۰۰/۰۰۰ تومان

تویوتا – هایس

روزانه: ۷۰۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : توافقی

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۶۰۰/۰۰۰ تومان

ماکسیما

روزانه: ۵۵۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۳/۳۶۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۲/۳۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۵۵۰/۰۰۰ تومان

پژو پرشیا

روزانه: ۲۳۰/۰۰۰ تومان

هفتگی: ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان

ماهانه: ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت های با راننده

کیلومتر خارج از شهر : ۱/۰۰۰ تومان

روزانه جهت ۸ ساعت در تهران : ۳۸۰/۰۰۰ تومان

لیست قیمت اجاره خودرو

اجاره ون اجاره خودرو اجاره ماشین

کرایه ماشین کرایه ون کرایه خودرو

اجاره ماشین در تهران اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین ایرانی

لیست قیمت اجاره ماشین,لیست قیمت اجاره خودرو,لیست قیمت اجاره اتومبیل

ثبت اگهی

لیست قیمت اجاره خودرو